วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ตำรวจภูเก็ตปรับหนึ่งพันบาท ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนขับรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งคนขับ ขับมาคนเดียว โดยไม่มีผู้โดยสารแต่อย่างใด แต่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อมาถึงด่านตรวจก็ถูกเรียกให้จอด เจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งขอใบอนุญาติขับขี่ยึดไว้แล้วเขียนใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจเมืองภูเก็ต ในข้อหา"ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย"
เมื่อผู้ต้องหาไปเสียค่าปรับ ผลที่ออกมาเป็นไปตามใบเสร็จที่ปรากฏ.
สำหรับวันเวลาและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม มีรายละเอียดอยู่บนใบเสร็จทั้งหมด.นี่คือใบเสร็จรับเงินจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ได้เปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย...
เป็นที่น่าสงสัยว่าเปรีบยเทียบปรับเกินกว่ากฏหมายกำหนดหรือไม?..หรือใช้ดุลยพินิจอะไร จึงเปรียบเทียบปรับถึงหนึ่งพันบาทกับความผิดแค่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย?
..
..มาดูกฎหมายว่าด้วย ผู้ฝ่าฝืนไม่คาดเข็มขัดนิรภัยมีความผิดดังนี้..

     ผู้ขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือคาดไม่ถูกวิธีในขณะขับรถ มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
     ผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือคาดไม่ถูกวิธีในขณะโดยสาร มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
     ผู้ขับรถจะมีความผิดเสมอหากตนเองและหรือผู้โดยสาร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือรัดไม่ถูกวิธี กล่าวคือ นอกจากผู้ขับขี่ที่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยจะมีความผิดในส่วนของตนเองแล้วก็ยังจะมีความผิดอีกส่วนหนึ่ง
     ในกรณีที่คนโดยสารที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับขี่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยหรือรัดไม่ถูกวิธี (เป็นความผิดต่างกรรม ต่างวาระ) ซึ่งมีโทษปรับรวมแล้วไม่เกิน 1000 บาท
เจ้าของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ไม่จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องอุปกรณ์ไว้กับรถ มีโทษตามมาตรา 5(2) และ 58 ปรับไม่เกิน 1000 บาท
ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ไม่จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ส่วนควบไว้กับรถ มีโทษตามมาตรา 71 และ 148 ปรับไม่เกิน 50000 บาท

....ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบก...

ข้อควรรู้..นั่งหน้าไม่คาดเข็มขัด...ปรับคนขับ

กฎจราจรที่บังคับใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็ด้วยเหตุผลหลัก 2 ข้อใหญ่ก็คือ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดปัญหาจราจร เรื่องของความปลอดภัยถือเป็นเรื่องหลักที่คนใช้รถใช้ถนนทุกคนพึงปฏิบัติก็เพื่อประโยชน์ของตัวเอง อย่างเช่น กฎหมายให้คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ ซึ่งได้บรรจุเป็นกฎหมายบังคับเฉพาะรถที่จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 เป็นต้นมา ใช้บังคับทั้งรถขนส่งรถแท็กซี่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ โดยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก บังคับให้ผู้ขับรถและผู้ที่นั่งตอนหน้าคู่กับคนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ซึ่งมีระบุไว้ใน ม.123 วรรคสอง หากฝ่าฝืนก็จะเป็นความผิด มีทั้งความผิดเฉพาะตัวของคนขับรถ คือ ผู้ขับขี่ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง และความผิดที่ไม่จัดให้คนนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับรัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยในขณะโดยสาร โดยมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท ทั้ง 2 กรณี
แม้ตัวเองคาดเข็มขัด แต่ผู้ที่นั่งคู่มาด้านหน้าไม่คาด ก็ถือว่าเป็นความผิดของผู้ที่ขับขี่รถ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย... ขับรถหรือโดยสารรถทุกครั้งอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย

ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
.............................................................................................

หรือว่าเป็นเพราะเหตุนี้จึงปรับให้แพงเอาไว้ก่อน..

ไม่มีความคิดเห็น: