วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ตำรวจภูเก็ตจัดพิธีมอบประกาศเกียรติให้แก่ตำรวจครบเกษียณอายุพล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผบก.ภูเก็ต มอบประกาศเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบเกษียณอายุราชการ 9 นาย และต้อนรับตำรวจที่ย้ายมารับราชการในภูเก็ต พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เน้นให้ความสำคัญการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
      
       เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ก.ย.56 ที่ลานอเนกประสงค์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ครบเกษียณอายุราชการ และมอบนโยบายในการทำงาน โดยมี พ.ต.อ.เสน่ห์ ยาวิละ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับ และรองผู้กำกับทุกสถานีตำรวจในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
      
       พ.ต.อ.จิรศักดิ์ เสียมศักดิ์ ผู้กำกับการอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มอบประกาศเกียรติเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9 นาย เนื่องจากได้รับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วิริยะอุตสาหะ ปกป้อง คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้มีการมอบประกาศเกียรติให้แก่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 2 นาย และได้มีการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 49 นาย ที่จะเข้ารับราชการในทุกสถานีตำรวจจังหวัดภูเก็ต
      
       ด้าน พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้มอบนโยบายในการทำงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน การทำงานของตำรวจจึงต้องเสียสละ และต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะ อดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการนำวิชาความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการทำงาน เนื่องจากในปัจจุบัน กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งในด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้ม และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้อาชญากรรมทุกประเภทมีความสลับซับซ้อน และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอาชญากรรมอื่นๆ เช่น การก่อการร้าย ค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาการทำงานของข้าราชการตำรวจให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรนั้นๆ ต่อไป
      
       สำหรับขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผู้บังคับบัญชาจึงต้องใส่ใจช่วยเหลือ สนับสนุน สนใจในความทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด ดังนั้น การที่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับราชการต่อเนื่อง และยาวนานมาจนเกษียณอายุราชการ จึงนับว่าเป็นบุคลากรทรงคุณค่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงสมควรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องเชิดชูเกียรติที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
      
       พล.ต.ต.โชติ กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนต้องเน้นให้ความสำคัญในการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต ทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงจำเป็นต้องดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันเกิดอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันในการทำงานตลอดไป


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: